Pupuk, Pestisida, Pembiayaan dan Investasi

Data Relokasi Pupuk bersubsidi di kabupaten banjar

NO KECAMATAN SEMULA MENJADI
JENIS PUPUK JENIS PUPUK
UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK UREA SP-36 ZA NPK ORGANIK
1 Aluh-Aluh 180 12 0 30 0 297 20 0 64 0
2 Beruntung Baru 180 15 0 180 0 237 68 0 189 0
3 Gambut 190 20 0 121 3 200 40 0 177 9
4 Kertak Hanyar 75 10 0 110 0 145 25 0 155 0
5 Tatah Makmur 75 6 0 46 0 144 20 0 83 0
6 Sungai Tabuk 200 30 4 289 12 375 79 6 494 33
7 Martapura 10 1 0 10 0 42 9 0 52 0
8 Martapura Timur 5 1 0 3 0 12 5 0 3 0
9 Martapura Barat 40 10 0 90 0 92 20 0 135 0
10 Astambul 84 10 0 60 0 139 35 15 110 12
11 Karang Intan 140 21 0 110 0 160 33 0 121 0
12 Aranio 20 2 0 10 0 100 12 0 35 0
13 Sungai Pinang 30 2 0 27 0 114 15 0 47 0
14 Paramasan 2 0 0 3 0 2 2 0 3 0
15 Pengaron 75 16 0 60 0 90 36 0 74 0
16 Sambung Makmur 75 20 0 60 0 140 50 0 81 0
17 Mataraman 75 33 7 105 0 150 78 12 127 0
18 Simpang Empat 75 30 1 125 3 130 52 2 125 6
19 Telaga Bauntung 8 3 0 5 0 50 15 0 35 0
20 Cintapuri Darussalam 30 3 0 25 0 131 36 0 77 0
JUMLAH 1569 245 12 1469 18 2750 650 35 2187 60