Data Kelompok Tani Martapura

No. Desa / Kelurahan Jumlah Kelompok Tani Total Anggota Jumlah/Volume Luas (Ha) Penyuluh Pendamping
1 2 3 4 5 6
1 Tambak Baru Ulu 12 289 93,00 Misripah, SP
2  Tambak Baru Ilir 8 139 104,00 Arie Mariati, SP
3 Tambak Baru 3 102 82,00 Arie Mariati, SP
4 Bincau Muara 5 157 127,00 Golped Arianti, MP
5 Labuan Tabu 6 126 135,00 Mastalina, A.Md
6 Indra Sari 6 119 65,50 Dwi Mardiningsih, S.Pt
7 Pasayangan Barat 5 105 37,00 Maruri Hayati, SP
8 Keraton 6 148 43,00 Rita Astika, SST
9 Sungai Sipai 4 80 95,00 Effi Finaliana Noor, SP
10 Tungkaran 8 173 88,00 Effi Finaliana Noor
11 Cindai Alus 8 246 292,00 Meizir Firnanda, SP
12  Tj.Rema Darat 2 64 64,00 Hj. Aspiah. SP
13  Tanjung Rema 1 17 6,00 Hj. Aspiah, SP
14  Sungai Paring 2 42 20,00 Rita Astika, SP
15 Tunggul Irang 3 50 18,00 Santi Lestari, SST
16 Bincau 9 208 223,30 Dwi Mardiningsih, S.Pt
17 Pasayangan 4 130 50,00 Maruri Hayati, SP
18 Kelurahan Jawa 2 44 0,00 Rina Istiana, A.Md
19 Jawa Laut 1 26 15,00 Rina Istiana, A.Md
20 Tunggul Irang Ulu 2 47 16,00 Santi Lestari, SST
21 Kel. Sekumpul 2 40 8,50 Mastalina, A.Md
Jumlah 99 2352 1582,30

Silahkan download file disini